Betongsaging

Kjerneboring

Asfaltskjæring

Meisling

 

Dybdahl's betong er det firmaet i distriktet som er mest oppdatert innen maskiner og utstyr i sin bransje.

Dette sammen med vår erfaring gjør at vi kan ta på oss mange spesialoppdrag  andre sier nei til. 

Vi har sagblader som sager opp til 72 cm tykk betong. Og vi kan bore op til 1 meter i diameter. 

Vi har utstyr til å kunne løse de aller fleste oppdrag.