Betongsaging

Kjerneboring

Asfaltskjæring

Meisling

 

Privatmarkedet utgjør en viktig del av arbeidet. Her brukes en håndsag til å skjære plass til en ny dør.

For Dybdahl´s Betongskjæring er ikke noe oppdrag for lite eller for stort. 

Om det gjelder et stort industriprosjekt eller at en privatperson trenger å få sagd hull i veggen til en ventil eller et nytt vindu.

Vi sier som Ole Brum:

"Ja takk, begge deler".